woensdag 22 oktober 2014

3 tijdschriften uit de jaren 60

In de jaren zestig waren en een paar toonaangevende tijdschriften over slotracen. De belangrijkste drie zijn Model Car & Racing, Car Model en Model Car & Track. Deze drie bladen hebben bijgedragen aan het populariseren van het slotracen.

De eerste uitgave van Car Model werd gepubliceerd in 1962. De naam van de uitgever was OLR, dat is opgericht door Oscar Koveleski (van Autoworld), Bob McLoud (uitgever) en Jose Rodriquez. Car Model werd in het begin eens per twee maanden uitgegeven, maar dat veranderde naar een maandelijkse frequentie. ORL stopte in 1973 met het blad. James T. Emmott nam het over, maar moest de publicatie staken in juli 1974. Er werden 133 nummers gemaakt.

Model Car & Track verscheen in 1963 tijdens het begin van de slotcarrage. Elke maand publiceerde het blad informatie over racebaanauto's en racebaantoebehoren. De frequentie van uitgifte werd in 1964 gewijzigd van tweemaandelijks naar maandelijks. Er verschenen slechts 64 tijdschriften en  mede daardoor is het blad een verzamelobject voor racebaanliefhebbers met historisch besef.

De eerste uitgave van Model Car & Racing verscheen in 1966. Het was een heel goed tijschrift over slotcars. De artikelen waren zeer informatief. Bill Byshyn was de redacteur. Helaas verschenen er maar negen uitgaven: november 1966, januari, maart, mei, juli, september, november 1967 en januari en april 1968. Dit tijdschrift is een verzamelobject voor liefhebbers van slotcars uit de jaren zestig.Geen opmerkingen: